Dil Yeterlilik Sınavları

2023-2024 Akademik Yılı’nda üniversitemize kayıt olan öğrencilerin hazırlık okuyup okumayacaklarını tespit etmek amacıyla  5 Eylül 2023, Salı günü, 11.00 – 13.30 saatleri arasında, İngilizce Hazırlık Okulu’nda Yeterlik Sınavı (Proficiency) yapılacaktır.

Bu sınavı fakülte derslerini İngilizce izleyebilecek seviyedeki öğrencilerin almaları önerilir. 

Yeterlik Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecek olup, Çoktan Seçmeli Sınav ve Yazma Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 • Çoktan Seçmeli Sınavda 80 soru bulunmaktadır (80 puan),
 • Yazma Bölümünde, verilen konulardan biri seçilerek, 300-350 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazılması istenecektir (20 puan).

Yeterlik Sınavında, toplamda 100 üzerinden 60 ve üstü puan alan öğrenciler Hazırlık Okulundan muaf olup, Güz Döneminde fakülte derslerine başlar.

*** Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı,  Plastik sanatlar ve Resim ve Tiyatro Bölümü öğrencileri, İngilizce Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 50 puan almaları durumunda fakülteye geçer.

*** Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri, hazırlık okumadan direkt fakülteye geçer. Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, dilekçe ile Hazırlık Programına kabul edilir.

LÜTFEN SINAV SAATİNDEN 30 DAKİKA ÖNCE, RESİMLİ BİR KİMLİK  BELGESİ İLE BİRLİKTE SINAV SALONUNDA BULUNUNUZ.

Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan ve İngilizceyi az bilen veya hiç bilmeyen öğrenciler

Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan ve İngilizceyi az bilen veya hiç bilmeyen öğrenciler, 12 Eylül 2023, Salı günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında İngilizce Hazırlık Okulu’nda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı’na alınacaktır.

Bu sınavda bilmediğiniz ve emin olmadığınız soruları yanıtlamamanız gerekmektedir. Aksi durumda yanlış seviyeye yerleştirileceğinizden başarınız olumsuz etkilenecektir.

•    Seviye Tespit Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecek olan, Part 1 (45 çoktan seçmeli soru) ve Part 2 (45 çoktan seçmeli soru) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
•    İngilizce Hazırlık Okulu çıkış seviyesi olan B2 Kuruna yerleşebilmek için her iki bölümde de başarılı olunması gerekmektedir. 

*** Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı,  Plastik sanatlar ve Resim ve Tiyatro Bölümü öğrencileri, Seviye Tespit Sınavı sonucunda A Kurunu geçmeleri durumunda fakülteye geçer.
                                                                                                       
Hazırlık Okulu öğrencileri seviyelerine göre 3 gruptan birine yerleştirilirler.  

 • A (Başlangıç Düzeyi)     
 • B1 (Orta Düzey)    
 • B2 (Üst Düzey) 

Her seviye bir dönemdir. A seviyesinden başlayan öğrenciler her dönem bir üst seviyeye geçmeleri halinde B2 seviyesini isteğe bağlı olan YAZ OKULUNDA alabilirler.
LÜTFEN SINAV SAATİNDEN 30 DAKİKA ÖNCE, RESİMLİ BİR KİMLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE SINAV SALONUNDA BULUNUNUZ.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi ve İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Muafiyet Sınavı

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi Ve İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Muafiyet Sınavı (PROFICIENCY) Hakkında Bilgilendirme
2023-2024 Akademik Yılı’nda İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerine kayıt olmaya hak kazanan tüm öğrenciler 5-6 Eylül 2023 (Salı-Çarşamba) tarihlerinde muafiyet sınavına gireceklerdir. 5 Eylül 2023, Salı  günü saat 11.00’de Test ve Yazma, 6 Eylül 2023, Çarşamba günü saat 09.00’da Dinleme ve Konuşma sınavları yapılacaktır. Bu sınavların içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Sınav çoktan seçmeli sınav, yazma sınavı, dinleme sınavı ve konuşma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
 • Çoktan seçmeli sınav 80 sorudan oluşmaktadır.
 • Yazma bölümünde verilen konulardan birisi seçilerek 300-350 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazılması istenecektir.
 • Dinleme bölümü 4 ayrı parça ve 40 sorudan oluşmaktadır. Bölüm çoktan seçmeli, kısa cevap, cümle tamamlama, not / tablo / şekil / özet tamamlama, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi soru tipleri içermektedir. 
 • Konuşma bölümünde öğrenciler sınava tek tek alınacak ve kapalı olarak sunulan sorular arasından çektikleri konu hakkında konuşmaları istenecektir. 
 • Öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için yapılacak sınavda toplamda 100 üzerinden 65; yazma ve konuşma bölümlerinden ise EN AZ 60 puan almaları gerekmektedir. 
 • 64 ve altı puan alan öğrenciler, aldıkları puana göre, uygun seviyelere yerleştirilecektir.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler 12 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan seviye tespit sınavına girmeyeceklerdir.
 • Hazırlık Okulu’na devam eden öğrenciler, dönem içindeki başarı notlarına göre her dönem sonunda yapılan Muafiyet Sınavına girmeye hak kazanarak bir üst seviyeye ya da fakülteye geçebilirler. Öğrenciler isteğe bağlı olarak Yaz Okuluna devam edebilirler.

ÖNEMLİ: LÜTFEN SINAV SAATLERİNDEN 30 DAKİKA ÖNCE RESİMLİ BİR KİMLİK   BELGESİ VE ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZLE BİRLİKTE SINAV SALONUNDA HAZIR BULUNUNUZ. 

Fransızca Yeterlik Sınavı beş bölümden oluşur:

Birinci Bölüm: “Connaissance de Langue”. Bu bölüm dilbilgisi sorularından oluşur.

İkinci Bölüm “Compréhension de l’Oral”. Bu bölümde iki tane farklı dinleme sorusu vardır. Öğrencilere dinleme parçaları iki kez dinletilir. Sorulan soruların dinletilen parçalara göre cevaplandırılması istenilir.

Üçüncü Bölüm “Compréhension des Ecrits”. Bu bölümde öğrencilere iki tane farklı yazılı metin verilir. Soruların metinlere göre cevaplandırılması gerekir.

Dördüncü Bölüm “Production Ecrite”. Bu bölümde iki tane farklı konu başlığı vardır. İki konudan birinin seçilip l80 kelimelik bir yazı yazılması gerekir.

Beşinci Bölüm “Production Orale”. Bu bölüm yazılı sınav bittikten bir saat sonra başlar. Yazılı sınava giren öğrenciler tek tek sözlü sınava alınır. Öğrencilere birkaç farklı metin sunulur. Bu metinler arasından öğrenciler iki metin seçerler. Metinlere hazırlanabilmeleri için belli bir süre verilir. Seçilen metin hakkında karşılıklı konuşmalar yapılır.

 • Yazılı sınav 80/100, Sözlü sınav ise 20/100 üzerinden değerlendirilir.
 • Fransızca Yeterlik Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü not alan öğrenciler başarılı olup Bölüme geçmeye hak kazanırlar.
 • Fransızca dil seviyesi başlangıç-orta ve ileri düzey olan her öğrencinin öncelikle Fransızca Yeterlik Sınavı’na girmesi gerekmektedir.
 • Fransızca Yeterlik Sınavı 06 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da Hukuk Binası 5. katta yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin saat 09:30’da 504 nolu büroda bulunmaları gerekmektedir. Sınavın yapılacağı salon o gün 5. katta duyurulacaktır.
 • Yeterlik Sınavında 59 ve altı alan öğrenciler Seviye Tespit sınavına girebilirler.
 • Fransızca Seviye Tespit Sınavı 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da Hukuk Binası 5. katta yapılacaktır.
 • Fransızca Yeterlik Sınav konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

FRANSIZCA YETERLİK SINAV KONULARI :

SUJETS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES :

Connaissance de la langue

 • les pronoms compléments COD – COI
 • les pronoms toniques
 • les pronoms en – y
 • le pronom démonstratif
 • le pronom possessif
 • les pronoms indéfinis
 • les pronoms personnels et le double pronom
 • l’accord du participe passé
 • les pronoms relatifs simples et composés
 • le discours rapporté (présent – passé)
 • la concordance des temps
 • l’indicatif
 • l’impératif
 • le subjonctif (présent – passé)
 • le conditionnel (présent – passé)
 • l’infinitif
 • le participe (présent – passé)
 • la phrase complexe
 • expression de la cause et de la conséquence
 • expression du but et du temps
 • expression de l’opposition et de la concession
 • la mise en relief
 • la forme passive
 • la nominalisation

Compréhension de l’oral

Ecouter les enregistrements sonores et répondre aux questions (deux écoutes).

Compréhension des écrits

Répondre à des questions portant sur des documents écrits.

Production écrite

 Prise de position personnelle (discours argumentatif ou narratif).

Production orale

  Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur

 • Vous choisissez un document déclencheur parmi deux textes tirés au sort,
 • Vous devez dégagez la problématique du document et défendre un point de vue construit et argumenté.

SUJETS :

Il est nécessaire de se préparer sur ce type de thèmes pour réussir aux épreuves d’expression écrite et d’expression orale :

 • Langues étrangères ;
 • Ecologie - environnement- pollution ;
 • Economie - vie professionnelle- argent ;
 • Médias (presse, publicité, télévision) ;
 • Communication (informatique, internet, téléphone portable, …)
 • Ecole – études - jeunesse ;
 • Condition féminine – égalité des sexes ;
 • Famille ;
 • Immigration ;
 • Politique (lutter contre la faim, le racisme, etc.) ;
 • Divers (le sport, la vie à la campagne, consommation des médicaments, etc.) ;

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleşen öğrencilerimizin, Rusçayı başlangıç seviyesinden öğrenmeye başlayacakları için, Hazırlık Seviye Sınavı’na girmelerine gerek yoktur. Hazırlık eğitimimiz 18 Eylül 2023’te başlayacaktır. Derslik bilgisi web sayfamızda ilan edilecektir.

Yeni ders yılının başlaması öncesinde öğrencilerimizin Almanca yeterliliklerini ölçmek ve seviyelerini belirlemek için iki tane sınav yapılmaktadır.
İlk sınav öğrencinin hazırlık okumadan bölüme gitmesi ile ilgili yeterliliğini ölçen Muafiyet Sınavı’dır. Daha sonra bu sınavda başarılı olamayanlar Almanca seviyelerinin ölçülmesi için Seviye Tespit Sınavı’na girerler.
Her iki sınavda 4 bölümden oluşur. Okuma-Anlama, Dinleme, Gramer, Yazı. Öğrencilerimizi detaylı bir şekilde ölçmek istediğimiz için sınavlar saat 10:00 da başlayıp, ara vermeksizin birkaç saat sürer. Öğrenciler arka arkaya bölümleri yaparlar.
Değerlendirme sonunda 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı olur, 60 altında kalan öğrenciler ilgili kurlara yerleştirilir.