İngilizce Hazırlık Okulunda Eğitim

Üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency) yapılır.

Sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde, TOEFL iBT sınavından 79 almış olduğunu (TOEFL Bilgisayar Tabanlı 213; TOEFL Klasik Sınavı’nda 550) ya da YDS / (e)YDS / YÖKDİL / (e)YÖKDİL sınavlarından birinden 66 puan ve üstü puan aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur.

*** İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilimi programı öğrencileri, YDS / (e)YDS / YÖKDİL’den 66 ve üzeri puan aldıklarını belgelemeleri halinde Yeterlik Sınavının yalnızca çoktan seçmeli etabından muaf tutulurlar. Ancak Yazma, Dinleme ve Konuşma sınavlarına girmeleri ve muafiyet için gerekli olan puanı almaları gerekmektedir. 

 

TOEFL iBT sınavı için geçerli sayılan sınav merkezleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınav merkezlerinin dışında girilen sınavlar geçerli değildir.

Yeditepe Universitesi İngilizce Hazırlık Okulu MyBest™ puanlarını kabul etmektedir.

TOEFL HOME EDITION ve IELTS sınavları kurumumuzda geçerli değildir.

SINAV MERKEZLERİ:

1.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL - Merkez Kodu: STN20056A  

TOEFL iBT sınav tarihleri için tıklayınız!

2.İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL - Merkez Kodu ITTR153A

3.ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ,ANKARA - Merkez Kodu: STN10463A

TOEFL sınavına girecek olan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi'nin kurum kodu olan 7050'yi kodlamaları gerekmektedir. Sonuçların kabul edilebilmesi için TOEFL Merkezi tarafından doğrudan Hazırlık Okuluna gönderilmiş olması gerekir. 
Eğitim ve öğretim görecekleri dili yeterli düzeyde bildiklerini Üniversitece kabul edilen belgelerle ispatlayamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Bölümünün verdiği İngilizce Yeterlik Sınavı’na alınırlar.

 

Öğretim Süresi
İngilizce hazırlık programı, güz - bahar ve yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur. Ancak, Çeviribilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği hazırlık programları, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur; bu programlar için yaz öğretimi düzenlenebilir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
(l) Her öğretim yılı başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır.
(2)Yeterlik Sınavı’na yeni kayıt öğrencilerle birlikte halen Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam eden öğrenciler de girebilirler.
(3) Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav, 80 soruluk çoktan seçmeli bölüm ve 20 puanlık yazma bölümünden oluşur.Yazma bölümünde öğrencilere 3 farklı konu verilir ve konulardan birini seçip, yaklaşık 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. (Örnek Yeterlik Sınavı / Cevap Anahtarı)
(4) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nın lisans eğitimi için geçerlilik süresi iki yıldır.
(5) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.
(6) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim, Tiyatro Bölümleri öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
(7) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilimi  programı öğrencilerinin, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir. Ayrıca, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilimi programları öğrencilerinin bu sınav dahilinde yapılan konuşma ve yazma becerilerinden 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. (Sınav içeriği için tıklayınız.)

 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

(1) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan veya bu sınava girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam ederken Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, yeniden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler.

(2) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.

(3) Öğrencilerin seviyeleri, sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda belirlenir ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ile Çeviribilimi programları öğrencileri için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler öğretim gruplarına, programların kendilerinin yaptığı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı puanlarına göre ayrılır.

 

Yabancı Dil Hazırlık Programları Öğretim Grupları

 İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim-öğretim aşağıda belirtilen üç grupta yapılır.

  1. A Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): A grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B1 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.
     
  2. B1 Grubu: B1 grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B2 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.
     
  3. B2 Grubu: B2 grubunda başarılı olan öğrenci yerleştirldiği lisans programına başlar. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.

Her seviye 1 (bir) dönemdir. A seviyesinden başlayan öğrenci her dönemin sonunda bir üst seviyeye geçmesi halinde B2 seviyesini isteğe bağlı olan YAZ OKULU'nda alabilir. 

Öğrencilerin 2 yıla kadar Hazırlık Sınıfı’na devam etme hakları vardır. 2 yıl sonunda hazırlık programını geçemeyen öğrenciler, isterlerse 1 yıl süre ile kayıtlarını dondurabilirler. 

2 yılın sonunda kayıt dondurmayan veya 1 yıl süreyle kayıt dondurup başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler (Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Fen- Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı programlarında okuyanlar hariç), üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanın, girdikleri programla aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından yerleştirilme hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, ÖSYM merkezlerine başvurmaları gerekir.

Hazırlık okulu eğitim-öğretiminde devam zorunludur.